Bahagian Pusat Sumber & Multimedia

 

 

 

MD AMINNULLAH BIN JAFRI EZANI BIN HASSAN WAN ADLI BIN WAN ABDULLAH AHMAD FAHIMI BIN MOHD ARIFFIN NORAIDA BT ABDULLAH
DV 44 DV 36 (KC) DV 36 (KUP) FA 29 (KUP) S 22 (KUP)

SAMBUNGAN TELEFON :

 201

SAMBUNGAN TELEFON :

 202

SAMBUNGAN TELEFON :

202 

SAMBUNGAN TELEFON : 202  SAMBUNGAN TELEFON : 202/411(PUSTAKA)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEHADIRAN PEGAWAI JANGKAAN : 24/3/2024 

ADA ADA ADA ADA ADA

 

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

 • Peminjaman Bahan Bacaan
 • Pemulangan Bahan Bacaan
 • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal
 • Penerimaan Bahan Bacaan Berbentuk Sumbangan
 • Pengurusan Bahan Bacaan Yang Baru Diterima
 • Perolehan Bahan Bacaan
 • Kawalan Sistem P.A di Dewan Besar & DKU
 • Pendaftaran Kad Matrik
 • Pengendalian Dan Penyelenggaraan Infranstruktur Dan Sistem ICT
 • Perolehan Bahan Guna Habis ICT
 • Pelupusan Harta Modal Dan Inventori ICT
 • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
 • Penerimaan Dan Perekodan Peralatan Yang Diterima
 • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem TMS
 • Pemantauan dan Penyelenggaraan Laman Web ILP KOTA BHARU