SIJIL TEKNOLOGI BINAAN (SIVIL & STRUKTUR)

KOD : C06

PERSIJILAN :    SKM 3 - Sijil Teknologi Binaan (Sivil dan Struktur)

TEMPOH LATIHAN: 24 Bulan

 

KELAYAKAN

1.    Berumur 17 hingga 35 tahun

2.    Lulus SPM Atau Setaraf Dengan Lulus Subjek Berikut :

i.   Bahasa Melayu
ii.   Matematik/ Matematik Tambahan
iii.  Sejarah (Lepasan SPM 2013 Keatas Sahaja)
iv. Satu (1) subjek lain selain (i dan ii)

3.   Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/ bisu/cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

 

KETERANGAN KURSUS
Dalam kursus ini, pelajar akan dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali dalam bidang sivil dan stuktur. Pelajar juga dipersiapkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan, penyeliaan dan kepimpinan. Membuat perancangan serta menghasilkan program kerja sivil dan struktur termasuk kerja-kerja penyeliaan tapak. Pelajar diajar untuk menjalankan kerja-kerja kawalan kualiti meliputi ujian makmal dan ujian di tapak, menyelia kerja-kerja penyelenggaraan binaan struktur dan infrastruktur dan melaksanakan latihan dalam pembinaan substruktur dan superstruktur,kerja-kerja pembinaan infrastruktur meliputi jalan raya, saliran, sistem bekalan air, dan sistem kumbahan dengan mengaplikasikan teknologi semasa dalam binaan.

 

PELUANG KERJAYA
Bekerja di sektor pembinaan sebagai Juruteknik Binaan, Pembantu teknik, Penolong jurutera, penyelia tapak binaan, penolong juruukur bahan dan lain-lain kerja berkaitan industrI binaan.

 

BARISAN PENGAJAR

 

 

KOSONG
BADRUL HISHAN BIN ABDUL JABAR MOHD KHALEL BIN HASSAN   MOHAMMED HAZMI BIN HASSAN

 

KETUA BAHAGIAN

DV 44

DV 38 (M) DV 29/36/38/40 DV 22 (KUP)

SAMBUNGAN TELEFON :  216

SAMBUNGAN TELEFON : 218 SAMBUNGAN TELEFON : 218 SAMBUNGAN TELEFON : 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEHADIRAN PEGAWAI HARI INI : 24/3/2024 (DATA SLPS 9AM)

ADA ADA ---- ADA

 

 

 

 

 

SERIYATI BT MAMAT NOR ZAIDAH BT CHE HASSAN NORHANIS BT MOHD NOR

 

DV 36 (KC)

 

DV 30 (KUP) DV 22

SAMBUNGAN TELEFON : 218

SAMBUNGAN TELEFON : 218 SAMBUNGAN TELEFON : 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEHADIRAN PEGAWAI HARI INI : 24/3/2024 (DATA SLPS 9AM)

ADA ADA ADA