Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan Aset

 

 

 

 

LILY SOPEYAWATI BINTI MOHAMED NOR ASIAH BINTI YUSOF

SITI FAZLEEN

FARAHANIM

BINTI

HANAFI

SITI FARADHILA BINTI HASIM
DV 42 (M) DV 36 (KUP) DV 36 (KC) N19
SAMBUNGAN TELEFON : 122 SAMBUNGAN TELEFON : 424 SAMBUNGAN TELEFON :  425 SAMBUNGAN TELEFON : 424/181 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEHADIRAN PEGAWAI HARI INI : 24/3/2024 (DATA SLPS 9AM)

ADA ADA ADA ADA

 

 

 

 

 
MOHD FAUZI BIN MUDA AHMAD ZUL HAZMI BIN CHE MAMAT MOHD SHAMSURI BIN JUSOH
DV 36 DV 29  J22 (KUP)
SAMBUNGAN TELEFON :  424/181 SAMBUNGAN TELEFON : 424/181 SAMBUNGAN TELEFON :  174
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KEHADIRAN PEGAWAI HARI INI : 24/3/2024 (DATA SLPS 9AM)

ADA ADA ADA

 

Objektif
Pada keseluruhannya, BPPA bertanggungjawab menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti, berkesan dan berjaya mencapai objektif penubuhannya.

 

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

 1. Pengurusan Aset Kerajaan.
  Memantau aktiviti Penyelenggaraan Peralatan.
  Memantau aktiviti Penyelenggaraan Bangunan & Kemudahan Asas.
  Menyelaras dan Mengurus Perolehan Stok, Inventori & Aset Institut.
  Mengurus Keselamatan Bangunan & Harta Benda Institut.
  Mengurus Proses Pelupusan Peralatan.
 2. Pengurusan Perolehan Peralatan, Bahan Latihan & Perkhidmatan Institut.
  Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik dan matematik, pembangunan dan kemudahan konvensional/fizikal, serta keperluan/kemudahan masa depan
  Terlibat sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Institut
 3. Membuat Cadangan Pembangunan Infrastruktur & Naik Taraf Institut.
 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
 5. Unit Stor dan Rekod
 • Penyelenggaraan stor pusat ILP Kota Bharu termasuk memesan, menerima dan menyelenggara barang di stor.
 • Menyelenggara sistem fail dan rekod