VISI

Menjadi Organisasi Peneraju Dalam Membangunkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

 

MISI

Mengeluarkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

 

OBJEKTIF

Membantu Ke Arah Penggunaan Tenaga Manusia Yang Optimum Melalui Program Latihan Perindustrian