PIAGAM PELANGGAN ( SEHINGGA MEI 2024 )

 

Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih.

 Dengan itu, kami berjanji :

   1.Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

  1. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
  2. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya
  3. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil Peperiksaan dan persijilan
  1. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

 Untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, khidmat yang mesra dan cemerlang adalah menjadi pegangan kami.

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KOTA BHARU 

(Sehingga MEI 2024 )

 

BIL

PERKARA

BAHAGIAN

% PERATUS SIAP 

1

Menjelaskan semua  tuntutan bil-bil bayaran  dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

PENTADBIRAN

100

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

100

3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya

UNIT BPPL & PENTADBIRAN

100

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan

UNIT BKKL

100

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

100