Kerajaaan Malaysia, dan Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu, Kelantan adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh ILP Kota Bharu Kelantan.